+90 (216) 336 42 71

3D Tarama

3 Boyutlu tarama

3 boyutlu tarama ya da yaygın kullanılan diğer ismi ile 3D tarama, somut, elle tutulabilen bir ürünün hızlı ve ve kolay şekilde oluşturulmasını sağlamaktadır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, 3D tarama yöntemi ile bir objenin CAD datasını oluşturmak için yapılan ilk çalışmadır. 3D tarama sonucunda ortaya çıkartılan obje dataları daha sonra müşterilerin taleplerine göre çeşitli mühendislik metodları ve bazı yazılımların kullanılması ile son haline getirilir ya da müşterinin talebine göre olduğu şekliyle müşteriye sunulur.

  • Yüksek hassasiyet gerektiren işlerde yüksek doğruluk sağlar
  • Kısa sürede ölçümlerin tamamlanması ve problemlerin çözülmesi
  • Veri hataları nedeniyle tekrar saha da ölçüm yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır.
  • Verilerin anlık olarak değerlendirilebilmesi ve izlenebilmesi
  • Geleneksel ölçüm yöntemlerine göre yüksek yoğunluklu veri toplama yeteneği
  • Toplanan verilere istenilen zaman erişim kolaylığı

3D tarama yöntemi ile birçok farklı alanda karşılaştığınız sorunların üstesinden en iyi şekilde gelmek mümkündür. 3D tarama çözümleri arasında üretimi durmuş bir ürünün yeniden üretilmesi, rakip firmalara ait ürünlerin analiz edilmesi, ürünlerdeki yenilik ihtiyacının karşılanması gibi farklı hizmetler sayılabilir. Daha kısa şekilde ifade etmemiz gerekirse,  herhangi bir ürüne yönelik restorasyon, üretim ya da analiz ihtiyacınız mevcutsa 3D tarama bu ihtiyaçlarınızı en kısa sürede karşılayabileceğiniz tekniktir. Günümüzde, en iyi çözüme en kısa sürede ulaşmanın imalat alanındaki önemi düşünüldüğünde, 3 boyutlu taramanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.