Silikon Kalıplama

Silikon Kalıplama

Silikon Kalıplama

Silikon kalıplama yöntemi parça üretimi gerektiren bütün sektörlerde prototip veya düşük adetli parça ihtiyaçları için en çok tercih edilen uygulamadır.

1970’li yıllardan bu yana düşük adetli seri üretim modeli olarak günümüzde de yerini koruyan bu üretim modeli düşük maliyet, hızlı sonuç gibi avantajlarını da hala korumaktadır.

Silikon kalıplar düşük çekme değerleri (%0,1) ve yüksek detay yakalamaları sebebiyle genellikle heykeltıraşların modellediği eserlerin çoğaltılması amacıyla kullanılagelmiştir. Özellikle ters açılı parçaların alçı ve polyester kalıplarla üretilemediği durumlarda esnek silikon malzemesi kolay bir çözüm olmuştur.

Kalıplara çift komponentli poliüretan reçineler dökülerek teknik parça üretimi yapılmaktadır. Polyester bu konuda geçmişte yaygın olarak kullanılmaktaydı. Ancak 80’li yılların sonlarına doğru malzeme teknolojisindeki gelişmelerle birlikte polyester malzemenin yerini teknik özellikleri daha üstün olan poliüretan döküm malzemeleri almaya başlamıştır. Böylece silikon kalıplama yöntemi diğer endüstriyel ürünlerin de üretiminde yer edinme imkânı bulmuştur.